***เจ้าเมืองลำพูน***
avatar
ปติตันขุนทด


***เจ้าเมืองลำพูน***

๑.   เจ้าคำฝั้น      พ.ศ.  ๒๓๔๘  -  ๒๓๕๙

๒.   เจ้าบุญมา      พ.ศ.  ๒๓๕๙  -  ๒๓๗๐

๓.   เจ้าน้อยอินทร์   พ.ศ.  ๒๓๗๐  -  ๒๓๘๑

๔.   เจ้าน้อยคำตัน   พ.ศ.  ๒๓๘๑  -  ๒๓๘๔

๕.   เจ้าน้อยธรรมลังกา   พ.ศ.  ๒๓๘๔  -  ๒๓๘๖

๖.   เจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคุณหริภุญชัย   พ.ศ.  ๒๓๘๖  -  ๒๔๑๔

๗.   เจ้าดาราดิเรกไพโรจน์  พ.ศ.  ๒๔๑๘   -  ๒๔๓๑

๘.    เจ้าเหมพินธุ์ไพจิตร   พ.ศ.  ๒๔๓๑ -  ๒๔๓๘

๙.   เจ้าอินทยงยศ    พ.ศ.  ๒๔๓๘  -  ๒๔๕๔

๑๐.  พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์   พ.ศ.  ๒๔๕๔  -  ๒๔๘๖

                ***หลังจากคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครอง   พ.ศ.  ๒๔๗๕  ได้ยกเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาลในปี   ๒๔๗๖    เปลี่ยนฐานะเมืองเป็นจังหวัด   มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่แต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทยมาปกครองแทนข้าหลวงประจำจังหวัดผู้ตั้งกระทู้ ปติตันขุนทด (suchati2495-at-yahoo-dot-com) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2010-03-14 12:12:41 IP : 125.26.103.175


1

ความคิดเห็นที่ 1 (2977804)
avatar
โหลนเจ้าน้อยกู้

เจ้าลำพูน มีอีกองค์หนึ่ง ที่ไม่ได้บันทึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์  คือ เจ้าน้อยกู้ เจ้าพรหมปั๋น เจ้าทรายคำ เจ้าเลาแก้ว เป็นเจ้าเชื้อสายจากลำพูน สกุลเดิม วงษ์วรรณ์ เจ้าน้อยกู้อพยบมาอยู่ที่เขต เมืองแกน ทำไร่ทำสวนอยู๋ ณ บ้านใหม่ ม.5 เป็นเวลานับร้อยปีแล้ว  ลูกของท่านมีทั้งหมด 9 คน ตอนนี้เหลือ 1 คน

ผู้แสดงความคิดเห็น โหลนเจ้าน้อยกู้ (pongpiwat12777-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-24 13:57:19 IP : 192.168.213.57,1


Copyright © 2010 All Rights Reserved.