รำลึกเสรีไทย 66 ปี วันสันติภาพไทย
avatar
หมาป่าดำ


user image

เมื่อ 66 ปีที่แล้ว ในวันที่ 16 ส.ค.2488 นายปรีดี พนมยงค์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 และในฐานะหัวหน้าคณะเสรีไทย ได้ประกาศสันติภาพ ส่งผลให้การที่รัฐบาลไทยประกาศสงครามต่อประเทศสัมพันธมิตร นำโดยสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ เป็นโมฆะ ไม่ต้องตกเป็นประเทศพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2

หลังจากดำรงความเป็นเอกราช และอธิปไตยจนมาถึงทุกวันนี้ ได้กำหนดให้วันที่ 16 ส.ค.ของทุกปีเป็น "วันสันติ ภาพไทย" และจัดงานรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าเสรีไทยในอดีต

ในปีนี้มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดกิจกรรมรำลึก ณ อาคารเสรีไทยอนุสรณ์ สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม ประกอบพิธีทางศาสนา 3 ศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เสรีไทยและประชาชนทั่วประเทศที่เสียชีวิตลงในเหตุการณ์ครั้งนั้น

พร้อมทั้งกล่าวสดุดีวีรชนขบวนการเสรีไทย และประชาชนทั่วประเทศที่สนับสนุนและต่อสู้เพื่อเอกราชอธิปไตยของชาติ อีกทั้งการจัดความรู้แสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของเสรีไทย ด้วยการจัดแผ่นป้ายเล่าเรื่องลำดับความเป็นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย แนวคิดและการดำเนินการของขบวนการเสรีไทย โดยมีทายาทของเหล่าวีรชนเสรีไทย ประชาชน นักเรียน ที่มาร่วมรำลึกกันอย่างอบอุ่น

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานสถาบันปรีดี พนมยงค์ กล่าวว่า การรำลึก 66 ปี วันสันติภาพไทยนั้น ต้องการให้คนไทยได้ระลึกถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 และระลึกถึงความเสียสละของคนไทยผู้มีจิตสำนึกในความกตัญญูต่อแผ่นดินบ้านเกิด ที่แสดงออกถึงความรักชาติ ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยรวมตัวกันภายใต้ชื่อ ขบวนการเสรีไทย

การปฏิบัติของกลุ่มขบวนการเสรีไทยภายใต้การนำของนายปรีดี พนมยงค์ ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเสียเอกราชไม่ต้องตกเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม โดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการของขบวนการเสรีไทย ที่ต่อต้านญี่ปุ่นจนประสบความสำเร็จ เป็นผลให้ประเทศไทยได้มาซึ่งสันติภาพในที่สุด

นอกจากการต่อสู้ของขบวนการเสรีไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชและสันติภาพแล้ว ยังมีภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง นั่นคือ การดำเนินการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ผลนอกจากการต่อสู้ทำให้เราได้รู้ถึงข้อคิด และข้อตระหนักที่มีแนวคิดบนพื้นฐานการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาด้วยระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

"สิ่งที่ขบวนการเสรีไทยได้ปฏิบัตินั้น ถือเป็นการต่อสู้และฟันฝ่าอุปสรรค เสี่ยงอันตรายโดยไม่กลัวตาย เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติ ดังนั้น วันสันติภาพไทยถือเป็นวันที่สมควรแห่งการจดจำ และควรปลูกฝังลูกหลานไทยให้เอาเยี่ยงอย่างในความรักชาติ หวงแหนอธิปไตย และตระหนักถึงคุณค่าของสันติภาพ" ดร.วรากรณ์ กล่าว

นอกจากพิธีการรำลึกแล้ว ในปีนี้ยังจัดประกวดเรียงความของนักเรียนเรื่อง "เสรีไทยที่ฉันรู้จัก" โดย ด.ญ.พรนภา จันทรเพ็ง นัก เรียนชั้น ป.6 โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความเรื่องเสรีไทยที่ฉันรู้จัก

ด.ญ.พรนภา เล่าว่า ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับวันสันติภาพไทยจากคุณครู รวมทั้งผู้ใหญ่ที่อายุขึ้นต้นด้วยเลข 7 เล่าให้ฟังถึงความรักชาติของคนไทยในสมัยก่อน รวมทั้งขบวนการเสรีไทย ที่ทำให้เยาวชนรุ่นหลังอย่างพวกเรารู้ถึงการดำเนินงานของขบวนการเสรีไทยที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการกระทำทุกวิถีทางเพื่อให้ชาติอยู่รอดปลอดภัย

โดยยึดหลักความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สมัครสมานสามัคคี ถึงแม้ว่าต้องเสี่ยงอันตราย เอาชีวิตเข้าแลกก็ยอม เป็นที่น่ายกย่อง และภาคภูมิใจที่ประเทศชาติของเรามีกลุ่มคนรักชาติไทย และทำเพื่อชาติดังเช่นบุคคลในขบวนการเสรีไทย

ในช่วงบ่ายมีพิธีเปิดงานครบรอบ 66 ปี วันสันติภาพไทย โดยจัดวางช่อดอกไม้คารวะเสรีไทย และผู้เสียชีวิตระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ สวนประติมากรรมกำแพงประวัติศาสตร์ กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พร้อมทั้งเสวนาวิชาการเรื่อง มองขบวนการเสรีไทยในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน

คุณหญิงอัมพร มีศุข คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวในช่วงหนึ่งว่า ตอนนั้นได้ทุนศึกษาต่ออยู่ในสหรัฐอเมริกา จากนั้นได้ข่าวว่าจะมีการรุกรานในประเทศไทย ก็ทำให้เราตกใจกับสถานการณ์นี้มาก และคิดว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อจะกอบกู้เอกราชของไทย

ดังนั้น พวกเราจึงร่วมปรึกษากัน และเป็น กลุ่มแรกที่ประกาศหลักการอย่างเป็นทางการ โดยการประชุมข้าราชการสถานทูตไทย เพื่อตกลงว่าจะทำการต่อสู้กับญี่ปุ่นตามกำลังความสามารถอย่างทุกวิถีทาง เพื่อจะพยายามกอบกู้เอกราชของไทย

"เพื่อนเสรีไทยต่างมีจิตมุ่งมั่นที่จะทำให้ไทยมีระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นได้แค่เศษเสี้ยวของประชาธิปไตย คนไทยก็เหมือนน้ำหยดเดียว แต่จะทำอย่างไรให้น้ำหยดเดียวเป็นน้ำที่ใสสะอาด ถึงแม้ว่าหยดน้ำนั้นจะใสหรือจะขุ่นด้วยสภาวะแวดล้อม แต่ก็ขอให้สะอาด และอยากให้เยาวชนไทยในสมัยต่อไปรับช่วงต่อจากพวกเรา ทำอะไรโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน แต่ให้ทำเพื่อชาติอย่างแท้จริง" อดีตเสรีไทยสาย อเมริกา กล่าว

นนทวรรณ มนตรี

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROb1lYQXdNakl4TURnMU5BPT0=&sectionid=TURNeE53PT0=&day=TWpBeE1TMHdPQzB5TVE9PQ==ผู้ตั้งกระทู้ หมาป่าดำ (mistiest-at-hotmail-dot-com) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2011-08-21 09:19:59 IP : 223.205.77.12


Copyright © 2010 All Rights Reserved.