อัญเชิญองค์สมเด็จพระเจ้าตากสิน ขึ้นประดิษฐานหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ
avatar
หมาป่าดำ


user image

 วันนี้ ( 17 มิ.ย.  ) พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญ พระบรมรูปจำลองเท่าองค์จริง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้นประดิษฐานบนฐานแท่น ณ หน้ากองบัญชาการ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกระทำพิธี

พล.ร.ต.วินัย กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ในฐานะผู้ดำเนินการจัดสร้าง กล่าวว่า หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ได้ถือเอาวันที่ 17 ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย เนื่องจากพระองค์ทรงใช้ยุทธวิธีของหน่วยรบขนาดเล็ก กระทำการรบในลักษณะสงครามพิเศษ เข้าทำการรบจนสามารถกอบกู้เอกราช และประกาศอิสรภาพให้แก่ชาติไทยได้สำเร็จ ลักษณะอันเข้มแข็ง เฉียบขาด และกลยุทธ์ในการทำสงครามแบบกองโจร ล้วนเป็นแบบอย่างที่นักทำลายใต้น้ำจู่โจมได้เทิดทูน และน้อมนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติภารกิจ

การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้นประดิษฐานไว้หน้ากองบัญชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ น้อมรำลึกในวีรกรรมของพระองค์ ความเป็นสิริมงคล และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยพระบรมรูปที่จัดสร้างขึ้นมีขนาด 1 เท่าครึ่งของพระองค์จริง ในลักษณะท่ายืนทรงบัญชาการรบ ซึ่งเริ่มแรกในการจัดสร้างเกิดในปี 2552 หลังกองทัพเรืออนุมัติงบประมาณจัดสร้างกองบัญชาการ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ จนแล้วเสร็จ ทางหน่วยจึงได้เริ่มดำเนินการจัดสร้างพระบรมรูปจำลอง และฐานแท่น พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ขึ้น ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานกระทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 17 เม.ย.54 ก่อนจะอัญเชิญพระบรมรูปของพระองค์ขึ้นประดิษฐาน อย่างเสร็จสมบูรณ์ ด้วยงบประมาณการจัดสร้างทั้งสิ้น 15 ล้านบาท

ในการนี้ หลังพระบรมราชานุสาวรีย์ ได้มีการจารึกอักษรซึ่งเป็น พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ความว่า “อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนา ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แด่พระศาสดาสมณะพระพุทธโคดม ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี สมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม เจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชม ถวายบังคมรอยพระบาทพระศาสดา คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้า ชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนา พระศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตรา พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน” ทั้งนี้ เพื่อจะนำพระราชดำริของพระองค์ ไปเป็นแนวทางในการดำเนินวิถีชีวิตต่อไป..

http://www.dailynews.co.th/thailand/212706ผู้ตั้งกระทู้ หมาป่าดำ (mistiest-at-hotmail-dot-com) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2013-06-18 00:31:41 IP : 171.4.174.138


Copyright © 2010 All Rights Reserved.