***เกาะสอง***
avatar
ปติตันขุนทด


***เกาะสอง***

อังกฤษได้ไปจากไทย    แล้วเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ว่า   เกาะวิคตอเรีย   นี้เรียกตามพระนามของพระนางเจ้าวิคตอเรีย   พระราชินีของอังกฤษ   ในเวลาที่อังกฤษกระกายเมืองขึ้นได้เกาะนั้นไป

เกาะสอง   เป็นเกาะตั้งอยู่ที่ปลายแหลม   ในทะเลหน้า   นอกปากลำแม่น้ำกระ   เหนือเกาะภูเก็ต    เกาะนี้คงเป็นของไทยอยู่จนภายหลัง   พ.ศ.   ๒๔๒๕     ปรากฏในจดหมายเหตุ   ระยะทางเสด็จพระราชดำเนินประพาสทางบก  ทางเรือ  รอบแหลมมลายู   ร.ศ.  ๑๐๙  หน้า  ๔๓   ว่า   "ที่เป็นข้อทุ่มเถียงกันอยู่  แต่เกาะวิคตอเรียที่ปลายแหลม   แต่เฉพาะบรรจคราวฝรั่งเศสจะขุดคอคอดกระ   ก็เลยตกลงเป็นปล่อยให้อังกฤษมากีดเสียทีเดียว   ที่จะกระดิกกระเดี้ยต่อไปนั้นเป็นอันไม่ไหวแล้ว"

ครั้งนั้น  ฝรั่งเศสคิดจะคุดคอคอดกระ   ด้วยมามีเมืองขึ้นไว้ในอินโดจีนมากแล้ว   จึง  ม.  เดอ  ลา  เลส  เซพ   ผู้ขุดคลองสุเอชสำเร็จ   เมื่อ  พ.ศ.   ๒๔๑๒   ให้  ม.  เดอ  ลองค์   กงศุลใหญ่ฝรั่งเศสที่กรุงเทพ  ฯ  กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตแทน   แต่รัชกาลที่   ๕   ทรงตอบไม่พระราชทาน   เมื่อวันที่  ๑๐   มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๔๒๕  และเพื่อจะให้เป็นประกันมั่นคง   จึงทรงปล่วอยให้อังกฤษเข้ากีด   เกาะเสือจึงตกเป็นของอังกฤษไปแต่นั้น   แล้วเกาะสองก็กลายมาเป็นสมบัติของพม่าด้วยประการฉะนี้ 

*****อย่างนี้เรียกว่า   "หนีเสือปะจรเข้"   (ปติ   ตันขุนทด   -   คอมเม้นท์)

(พงศาวดารชาติไทย   เล่ม  ๑   ฉบับของโรงพิมพ์ประจักษ์วิทยา)

 ผู้ตั้งกระทู้ ปติตันขุนทด (suchati2495-at-yahoo-dot-com) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2010-03-10 07:53:30 IP : 113.53.199.2


Copyright © 2010 All Rights Reserved.