***พระเจ้าอู่ทองคือใคร***
avatar
ปติตันขุนทด


***พระเจ้าอู่ทองคือใคร***

๑.   พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหมอบรัดเลย์   บรรยายว่า......

พระเจ้าอู่ทองเป็นพระราชโอรสพระเจ้าศิริไชยเชียงแสน   ผู้สร้างเมืองเทพย์นคร  มีข้อความคือ  

"จึ่งพระเจ้าอู่ทองราชโอรส   ก็เสด็จเถลิงถวัลย์ราชมไหศวรรย์แทนสมเด็จพระบรมราชบิดา    จึงให้กระทำการฌาปนกิจถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จแล้ว  พระองค์ดำรงราชอาณาจักรอยู่   ณ   เมืองเทพย์นครนั้นได้หกพรรษา   พระราชหฤทัยประสงค์จะส่ร้างพระนครใหม่   จึงดำรัสใช้ขุนตำรวจให้ไปเที่ยวแสวงหาที่จะตั้งพระนคร   ลงมาโดยทักษิณทิศ    ถึงประเทศที่หนองโสน   กอปรด้วยพรรณมัจฉาชาติครบบริบูรณ์   จึงกลับขึ้นไปกราบทูลพระกรุณาให้ทรงทราบ   สมเด็จพระเจ้าอู่ทองก็เสด็จกรีธาพลพลากรโยธาประชาราษฎรทั้งปวงลงมายังประเทศที่นั้น   ให้ตั้งพระตำหนักที่ประทับพลับพลาไชย   ณ   ตำบลเวียงเหล็ก   ให้จับการทุบปราบที่อันจะตั้งเมือง   แลการทำอิฐเผาปูน   ซึ่งก่อกำแพงพระนครนั้น"

๒.   หลักฐานที่กล่าวถึงที่มาของพระเจ้าอู่ทองนั้น   มีเนื้อความแตกต่างกัน

@    พระเจ้าอู่ทองมาจากทางเหนือ

พระราชพงศาวดารสังเขป   ของสมเด็จฯกรมพระปรมานุชิตชิโนรส   จุลยทธการวงศ์    พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ของสมเด็จพระวันรัตน์   พงศาวดารโยนก   ของพระยาประชากิจกรจักร์   พงศาวดารเหนือ   และจดหมายเหตุลาลูแบร์   กล่าวตรงกันว่า   พระเจ้าอู่ทองมาจากสายสกุลทางเชียงแสน   แล้วอพยพลงมาถึงกำแพงเพชร   จากกำแพงเพชรจึงได้อพยพมายังหนองโสน

@    พระเจ้าอู่ทองมาจากเมืองเพชรบุรี

พงศารวดารฉบับวันวลิต  พ.ศ.  ๒๑๘๒   และคำให้การชาวกรุงเก่า   กล่าวถึงการอพยพของบรรพบุรุษของพระเจ้าอู่ทอง   จากที่อื่นแล้วมาตั้งเมืองอยู่ที่เพชรบุรี   และในที่สุด็ย้ายมาที่หนองโสน   ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยานั่นเอง

@    พระเจ้าอู่ทองมาจากละโว้  หรือลพบุรี

หลักฐานที่กล่าวถึงเรื่องนี้   คือ  ชินกาลมาลีปกกรณ์   และพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา

@    พระเจ้าอู่ทองมาจากเมืองอู่ทอง

สมเด็จฯ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ   ทรงกล่าวในเรื่อง   เมืองอู่ทอง   ที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือนิทานโบราณคดี   และครั้งที่เสด็จไปทรงบรรยายเรื่อง   พงศาวดารสยาม   ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     เมื่อวันที่   ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๔๖๗  ว่า   พระเจ้าอู่ทองเป็นบุตรของโชฎึกเศรษฐี  และเป็นบุตรเขยของเจ้าเมืองอู่ทอง  เมื่อพระชนมายุ  ๓๐  พรรษา  จึงได้ขึ้นครองที่เมืองอู่ทอง   เมื่อปี  พ.ศ.  ๑๘๘๗       พระองค์ปกครองเมืองอู่ทองได้   ๓  ปี  ก็เกิดอหิวาตกโรคในเมือง   พระองค์จึงอพยพมาสร้างกรุงศรีอยุธยา  ท่าน้ำที่พระองค์พาผู้คนข้ามแม่น้ำสุพรรณบุรีมานั้น  ในทุกวันนี้   ที่ตรงนั้นยังเรียกกันว่าท้าวอู่ทอง

*** จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ  อาจสรุปได้ว่าเมื่อพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาให้เป็นศูนย์กลางอำนาจทางการมือง  สังคม  เศรษฐกิจ  และแนวความเชื่อแห่งใหม่   ขึ้นในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา   แล้วศูนย์กลางแห่งนี้ได้กลายเป็นฐานอำนาจสำคัญที่ทำให้ราชอาณาจักรอยุธยา  เป็นอาณาจักรที่มีบทบาทสำคัญในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้สืบต่อมาอีกนาน   ด้วยการรวมเมืองในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา   ได้แก่เมืองละโว้   ซึ่งเคยเป็นศูย์กลางอำนาจการปกครองในบริเวณนี้มาก่อน  และเมืองสำคัญ ๆ อื่น ๆ  เช่นเมืองสุพรรณบุรี  เข้ามาไว้ภายใต้ศูนย์กลางแห่งเดียวกัน  คือกรุงศรีอยุธยาได้

ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา    คือปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์  ที่มีความอุดมสมบูรณ์   และเอื้ออำนวยทางการค้า   ทำให้บริเวณนสี้กลายเป็นบริเวณที่มีการตั้งชุมชนเป็นเมืองที่หนาแน่น   ชุมชนที่สำคัญคือชุมชนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลาง  กับชุมชนจีน  ที่เข้ามาเนื่องจากการค้าขายทางทะเล 

อีกประการหนึ่งคือ  เป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกทางน้ำ   เดินทางเข้าออกได้สะดวก   ทำให้บริเวณานี้เป็นบริเวณที่มีความหลายหลากทางด้านวัฒนธรรม   ความเชื่อ  ทั้งพื้นเมือง  พุทธ  ฮินดู   ที่เผยแพร่อยู่ในบริเวณนี้   กลายเป็นแนวความเชื่อหลัก   ที่พระเจ้าอู่ทองใช้ในการสถาปนาอำนาจกรุงศรีอยุธยา   ให้เป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจ

 (กรมวิชาการ     กระทรวงศึกษาธิการ   ประวัติศาสตร์ไทยจะเรียนจะสอนกันอย่างไร   โรงพิมพ์การศาสนา   ๒๕๔๓ )

(น  ณ  ปากน้ำ    ศิลปกรรมแห่งอาณาจักรศรีอยุธยา   ต้นอ้อ แกรมมี   ๒๕๔๐)ผู้ตั้งกระทู้ ปติตันขุนทด (suchati2495-at-yahoo-dot-com) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2010-03-10 08:33:58 IP : 125.26.101.11


1

ความคิดเห็นที่ 1 (2977024)
avatar
วราภรณ์

เราว่าอยุธยาไม่น่าแตกแต่ที่แตกเพราะว่าความอ่อนแอของการจัดการปกครองเมืองต่างๆเพราะว่าการเดินทางใช้เวลานานและเกิดเรื่องได้ทุกแคว้นและเจ้าเมืองต่างๆก็อยากเป็นอิสระจากอยุธยาแต่ เราไม่เข้าใจว่าทำไมบอกว่า พม่า ยกทัพมาตีทั้งที่ทัพไม่มีมีแต่กำลังคนที่เป็นโจรตามแนวชายรอบนอกเมืองอยุธยาและมีคนไทยเองที่อยากได้ความสากลในแบบอังกฤษก็เปลี่ยนความคิดใหม่ให้ทันสมัยในเวลาต่อมาก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นชอบความสบายไม่ลงมือทำอะไรอาศัยบรรดาศักดิ์ในการใช้ชีวิต เราอยากรู้ว่าเจ้าพระยาต่างๆในสมัยอยุธยาหายไปไหนหมดและจริงๆเราต้องยอมรับนะว่าคนสมัยอยุธยาส่วนมากหน้าตาคล้ายแขกผสมเพราะว่าเรามีเชื่อชาวเปอร์เซียกันเริ่มการติดต่อค้าขายกันมานานมากแล้วก่อนสมัยพ่อขุนรามเสียอีกเมื่อก่อนประชาชนคือทาสที่มาจากที่ต่างๆถ้าใครรวบรวมไพล่พลได้มากก็สามารถตั้งตนเป็นใหญ่ได้ง่ายและสามารถปกครองได้แต่ในลักษณะเมืองเมืองหนี่ง การที่พม่ามาตีนั้นเรามีเมืองที่ขึ้นกับกรุงศรอยุธยานั้นเยอะมากแต่ไม่สามารถม่าช่วยกรุงศรีได้เพราะว่าในกรุงศรีเองก็นเตรียมตัวหนีกันทั่วไปทั้งนายทั้งบ่าวหนีกลับบ้านเมืองตัวเองพม่าต้องการให้กรุงศรีพินาศไม่สามารถกลับมาได้อีกจึงเผาและทำลายทุกอย่างเมื่อพม่ากลับไปไม่ได้คิดกลับมาปกครองอยุธยาจริงจังเพราะว่าไม่มีการสร้างอะไรที่อยุธยาเก่งเรื่องรบเพราะว่าเราเรียนรู้จากชาวเปอร์เซีย(แต่เราชอบทำเอกสารเอาใจเจ้านาย) และหลังจากนั้นวัดหรือสถานที่ต่างๆเราไม่เคยบูรณะเพราะว่าอะไร หรือเพื่อให้เห็นว่าพม่าชนะเราและเผาเอาไว้เป็นอนุเสวรีย์ที่ผุพัง และไปขอให้เป็นมรดกโลกที่เราแพ้พม่าและคนไทยที่คดในข้อ ไม่เคยมีใครทำร้ายไทยหรอกนอกจากไทยด้วยกันเองและไทยเองไม่เคยยอมรับความจริงว่าเราเองนะอ่อนแอเรื่องการบริหารการเป็นผู้นำและไทยเองไม่เคยพอใจอะไรเลยเวลาเราแพ้เราโทษพม่าทั้งๆที่เราเองหนีกันก่อนพม่ายกไพล่พลมาเสียอีกทำไมเราไม่ให้ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพื่อเรายอมรับสิ่งต่างๆว่าเราเองนะพ่ายแพ้และการแย่งชิงราชสมบัตินั้นเขาก็ทำกันทุกประเทศไม่ใช่เรื่องแปลกแต่จะแปลกเมื่อเราตรวจสอบกันว่าเวลาเราขึ้นครองราชย์จะเป็นวันเดียวกันที่ผู้ครองครององค์ก่อนตายทั้งลูกเด็กเล็กแดงหรือไพล่ราชบริการต่างๆหรือการสืบเชี้อสยมาจากจีนกับเปร์เชียเราไม่ยอมรับเราเชื่อพวกฝรั่งเศล อังกฤษ โปรตุเกส แต่กลับรังเกรียจชาวเปร์เซียใครไม่มีเชื้อสายขุนนางไม่มีสิทธิตั้งตนปกครองหาเหตุว่าสติฟั่นเฟืองแต่ติดต่อการค้าขายส่งสินค้าได้และยังเรียกดีบุกที่ภูเก็ตส่งกลับมาที่อยุธยาได้แล้วเขาจะสติฟั่นเฟื่องอย่างไรเรียกว่าหาเหตุชำระเสีย

ผู้แสดงความคิดเห็น วราภรณ์ (ID_ME_DESIGN-at-YAHOO-dot-CO-dot-TH)วันที่ตอบ 2010-04-07 09:37:43 IP : 58.8.161.237


ความคิดเห็นที่ 2 (2977028)
avatar
ปติ

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ได้คอมเม้นท์ไว้แล้ว  ว่าเราแพ้  เพราะเราแตกสามัคคีกันหลายรัชกาล   เหล่าขุนนางถือหางแต่ละฝ่าย  แล้วฆ่ากัน  ชิงอำนาจกัน   จนกระทั่งถึงสมัยพระเจ้าเอกทัศน์  ขุนนางแตกแยก   ไม่พร้อมใจกันรบ   พระเจ้าตากเห็นไม่รอดแน่แล้ว   ก็แหกค่ายพม่าหนีออกมา

เรื่องชาวเปอร์เซีย   ฝรั่งชาติต่างต่างๆ  ที่เข้ามาค้าขายที่กรุงศรีอยุธยา   ก็เพื่อความร่ำรวย  เพื่อกำไร   แต่ที่คิดจะเอาประเทศไทยไปไว้ในอำนาจก็มีฮอลันดา   และฝรั่งเศส   พระนารายณ์พยายามกคานและดุลย์อำนาจ  พวกฝรั่ง  

อยุธยาเก่งเรื่องรบ  เพราะคบกับจีนมาเนิ่นนาน   ตำหรับพิชัยสงครามก็ได้จากสามก๊ก   รัชการที่หนึ่ง   พระเจ้าตากสิน  ก็เรียนเรื่องสามก๊ก  เพราะในสมัยอยุธยา  มีการแสดงงิ้ว  ให้ราชทูตฝรั่งเศสเห็น   พวกงิ้วนี่  จะเล่นสามก๊กตอนหัวค่ำ  แล้วเล่นเรื่องยาวในลำดับต่อมา

อยุธยาตอนปลายเป็นอย่างไร  คงไม่แตกต่างจากกรุงธนบุรี  และรัตนโกสินทร์ตอนต้นนัก   การรังเกียจชาวเปอร์เซียหรือไม่  เป็นเรื่องของสังคมในสมัยอยุธยา   เพราะในสมัยรัตนโกสินทนร์   ก็รังเกียจจีน  เรียกชาวจีนว่า  เจ๊ก  เป็นพวกไม่มีสกุลรุนชาติ 

ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องต้องการข้อมูล   แต่ข้อมูลสมัยอยุธยาหาได้ยากมาก  เราก็ได้แต่คิดคาดเดาเอา  ถูกบ้างผิดบ้าง  ก็ว่ากันไป

ผู้แสดงความคิดเห็น ปติ วันที่ตอบ 2010-04-08 13:40:47 IP : 118.172.78.30


ความคิดเห็นที่ 3 (2977483)
avatar
bfrd

 

ดีเนื่อหาดีมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น bfrd วันที่ตอบ 2010-09-30 18:38:33 IP : 125.27.100.64


ความคิดเห็นที่ 4 (2977667)
avatar
ToLOnEUp1127

เนื้อหาใช้ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ToLOnEUp1127 วันที่ตอบ 2010-11-20 11:00:15 IP : 125.27.232.169


ความคิดเห็นที่ 5 (2977815)
avatar
amp

ดีมาก เนื้อหานี้มีเเต่ ข้อมูล ที่น่าสนใจ

ผู้แสดงความคิดเห็น amp วันที่ตอบ 2011-02-01 15:14:42 IP : 180.180.6.157


ความคิดเห็นที่ 6 (2979084)
avatar
ball

เนื้อหาใช้ได้มาก

ผู้แสดงความคิดเห็น ball วันที่ตอบ 2011-07-24 16:34:46 IP : 180.180.164.202


ความคิดเห็นที่ 7 (2979085)
avatar
ball

ข้อมูลใช้ได้มีในหนังสือเรียนด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น ball วันที่ตอบ 2011-07-24 16:38:43 IP : 180.180.164.202


ความคิดเห็นที่ 8 (2979286)
avatar
kodchakorn

ถึงประวัติความเป็นมาของพระเจ้าอู่ทองจะมีความสลับซับซ้อนแต่ก็เข้าใจนิสสสสสนึง

ผู้แสดงความคิดเห็น kodchakorn วันที่ตอบ 2011-09-04 16:38:36 IP : 110.49.249.208


ความคิดเห็นที่ 9 (2979735)
avatar
น้องแจมค่ะ

 

ดีมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องแจมค่ะ วันที่ตอบ 2011-12-08 12:30:59 IP : 118.172.211.170


ความคิดเห็นที่ 10 (2979819)
avatar
pimza2540

หาข้อมูลได้ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น pimza2540 วันที่ตอบ 2011-12-29 14:29:52 IP : 110.168.6.243


ความคิดเห็นที่ 11 (2980584)
avatar
รัตน์พร

ดีมากค่ะ   เพราะให้ความรู้ดีมากๆๆเลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น รัตน์พร วันที่ตอบ 2012-07-18 15:03:48 IP : 101.109.133.1981


Copyright © 2010 All Rights Reserved.