กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก
avatar
หมาป่าดำ


user image

 กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก

ผู้เขียน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

สนพ.ผลิธัมม์ พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับมี "ภาคพิเศษ" พ.ศ. 2555

289 หน้า

หนังสือเล่มนี้แต่เดิมเป็นส่วนประกอบเสริมความรู้ในหนังสือ "จารึกบุญ จารึกธรรม" แต่ด้วยเนื้อหาที่มากจึงได้มีการแยกออกมาเป็นอีกเล่มหนึ่ง

เนื้อหาในแต่ละหน้าจะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีเส้นเวลาเป็นตัวแบ่ง ส่วนบนจะเป็นเรื่องราวลำดับเหตุการณ์ของพระพุทธศาสนาในชมพูทวีป  ส่วนล่างจะเป็นเรื่องราวสำคัญของนานาทวีปในโลกที่เกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกับเนื้อหาด้านบน 

ในส่วนของพุทธศาสนาจะแบ่งเป็นบทสำคัญคือ ก่อนพุทธกาล และหลังพุทธกาลอีก 5 บท (5ยุค)  เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของพระพุทธเจ้าพอสังเขป สภาพสังคม วัฒนธรรม การปกครอง การเริ่มต้นและล่มสลายของแต่ละราชวงศ์ แต่ละศาสนา ลัทธิ การสงครามในแต่ละยุค กษัตริย์ บุคคลสำคัญ ปูชนียสถานสถาปัตยกรรมที่สำคัญ ในดินแดนชมพูทวีป

ในส่วนของเรื่องราวสำคัญนานาทวีปแบ่งเป็นบทสำคัญคือ 624 ปีก่อนค.ศ. 500 ปีก่อนค.ศ. 141 ปีก่อนค.ศ. พ.ศ. 1100-1763  พ.ศ. 1775-2279  พ.ศ. 2293-2480  พ.ศ. 2480-2543  เนื้อหาเกี่ยวกับการกำเนิดอารยธรรม อาณาจักร ศาสนา สงครามเกี่ยวกับศาสนา บุคคลสำคัญ สิ่งประดิษฐ์ วิทยาการ การค้นพบ เหตุการณ์ที่สำคัญ และเส้นทางการเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศต่างๆ

เนื้อหาแต่ละเรื่องมีรายละเอียดพอประมาณ แต่รวมกันทั้งเล่มก็ถือว่าหนักหน่อย เรียกว่าเป็นการสรุปเหตุการณ์ของโลกในรอบ 2600 ปี จนถึงปัจจุบัน เหมาะสำหรับผู้มีความรู้พื้นฐานทางประวัติศาสตร์มาบ้าง แต่สำหรับผู้เพิ่งเริ่มต้นศึกษาจะต้องค่อยๆ อ่าน เพราะอาจจะไม่คุ้นกับชื่อศัพท์เฉพาะที่ต่างยุค ต่างอารยธรรม หนังสือมีภาพประกอบแทรกอยู่ตลอดช่วยให้อ่านง่ายขึ้น  การเทียบเคียงเหตุการณ์ในทางพระพุทธศาสนากับเหตุการณ์ในนานาทวีปทำให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ดีขึ้น ในด้านข้อมุล พ.ศ. มีการใส่ ค.ศ.ในวงเล็บให้ไว้ด้วยสะดวกในการเทียบเคียงการนับระยะปี (แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน พ.ศ. จะใช้เป็น B.C. อย่างเดียว) 

ส่วนท้ายมีภาคพิเศษ เสริมความรู้ เกี่ยวกับความเชื่อวันโลกประลัย  ระบบเมตริก ไดโนเสาร์ การจัดเขตเวลา รถยนต์ฟอร์ด การบินข้ามแอตแลนติก ทีวี นาฬิกา อาเซียน และการสำรวจดวงจันทร์

 

ข้อคิดเตือนใจส่วนหนึ่งจากพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ผู้เขียน ในการอ่านหนังสือเล่มนี้

 

หนังสือนี้ เป็นเรื่องของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีทั้งการสร้างสรรค์และการทำลาย โดยมีภาวะจิตใจและ
ภูมิปัญญาของมนุษย์แฝงหรือซ่อนอยู่เบื้องหลัง รวมแล้วในด้านหนึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา และอีกด้านหนึ่งมองโดยรวม ก็คืออารยธรรมของมนุษย์ ถ้ารู้จักศึกษาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์มาก ทั้งในแง่เป็นความรู้ข้อมูลเป็นบทเรียน และเป็นเครื่องปรุงของความคิดในการสร้างสรรค์พัฒนาอารยธรรมกันต่อไป
เป็นธรรมดาของผู้อ่านหรือดูเหตุการณ์ ซึ่งจะเกิดมีทั้งความรู้และความรู้สึก ในด้านความรู้ ก็ต้องพูดว่า ความรู้
ก็คือความรู้ ความจริงก็คือความจริง เมื่อเกิดมีขึ้นแล้ว ก็ต้องให้รู้ไว้ ส่วนในด้านความรู้สึก จะต้องปรับวางให้ถูก อย่างน้อยไม่ตกเป็นทาสของความรู้สึก เช่น ความโกรธแค้นชิงชัง แต่พึงตั้งความรู้สึกนั้นไว้ในทางที่จะแต่งสรรเจตจำนงให้มุ่งไปในทางแห่งเมตตาและกรุณา เพื่อว่าปัญญาจะได้นำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในการที่จะนำอารยธรรมของมนุษย์ ไปสู่สันติสุขให้จงได้

 

 

 

สามารถดาวน์โหลดอ่านฟรีได้จากเวปธรรมหลายเวป หรือจะที่ebooks ก็ได้ครับ

http://www.ebooks.in.th/ebook/1402/

 

 

 

 

 ผู้ตั้งกระทู้ หมาป่าดำ (mistiest-at-hotmail-dot-com) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2013-01-07 23:01:13 IP : 171.4.137.54


1

ความคิดเห็นที่ 1 (2980635)
avatar
หมาป่าดำ
image

 ตัวอย่างหน้าหนังสือและคำอธิบายวิธีการอ่าน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น หมาป่าดำ (mistiest-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-01-07 23:02:54 IP : 171.4.137.541


Copyright © 2010 All Rights Reserved.